EU logo

 

UAB „Veika“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Skaitmeninei spaudai skirtų naujų produktų kūrimas ir tobulinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0100 (toliau – projektas). Įmonės pagrindinė veikla yra spaudai skirtų produktų gamyba bei naujų spaudos technologijų vystymas. Šiuo metu bendrovės produkcijos plėtra yra orientuota į plataus formato skaitmeninę spaudos technologiją DIMENSE ir analoginės bei skaitmeninės spaudos ekologišką pagrindą ECODECO.Pagrindinė įmonės plėtros kryptis yra plataus formato skaitmeninės spaudos technologijos DIMENSE ir analoginės bei skaitmeninės spaudos ekologiško pagrindo ECODECO vystymas. Įmonėje yra įkurtas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skyrius (toliau – MTEP), kuriame yra analitinė, dizaino, produktų pritaikymo, bandomosios spaudos, plastikų ir rašalų laboratorijos. Čia nuolat kuriami ir tobulinami nauji produktai, todėl įmonė yra pajėgi ypatingai lanksčiai reaguoti į pirkėjų poreikių pokyčius ir dažnai atnaujinti siūlomų produktų asortimentą. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos MTEP veiklos, sukurta MTEP ir inovacijų infrastruktūra, sukurti nauji, inovatyvūs produktai analoginei ir skaitmeninei spaudai.

Projekto tikslas – įmonės plėtros ir inovacinio potencialo didinimas, vykdant MTEP veiklas ir investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Įgyvendinus projektą bus sukurta inovatyvi spaudos technologija, kuri per 1 metus po projekto pabaigos bus pateikta rinkai. Greitas ir efektyvus produktų pateikimas į rinką bus užtikrintas bendradarbiaujant su tapetų ir kitų spaudos technologijas naudojančių sektorių gamintojais. Taip pat bus užtikrintas projekto rezultatų tęstinumas: projektui pasibaigus, projekto metu įsigyta laboratorinė įranga bei įgyta mokslo tiriamoji patirtis ir žinios bus toliau naudojamos DIMENSE technologijos vystymui bei naujų inovacijų kūrimui. Projekto metu bus sukurtos ir po projekto išlaikytos naujos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos, kurios bus finansuojamos įmonės lėšomis.

Šis projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

 

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninei spaudai skirtų naujų produktų kūrimas ir tobulinimas“.