logo-2

Darbuotojų žinių gilinimui ir kompetencijų ugdymui, UAB „Veika“ įgyvendina projektą, kurio metu, įmonėje dirbantys specialistai, stažavosi užsienio MTEPI centre, besispecializuojančiame skaitmeninės spaudos srityje. Įgyvendinamas projektas ne tik prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo, bet ir skatins įmonę ir toliau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas, taip pat prisidės prie darbuotojų kompetencijų didinimo, šalies pramonės konkurencingumo didinimo, kuriant inovacinius tarptautinės reikšmės produktus, siekio visapusiškai išnaudoti Baltijos jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijos potencialą.
UAB „Veika“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projekto numeris 09.4.3-ESFA-T-847-01-0004. Priemonės tikslas – didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio  mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 17 403,96 Eur investicijų suma.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05 iki 2018-09 mėn.