ES logo

UAB „Veika“ veikla – vandeninių emulsijų ir spaustuvinių dažų bei rašalų gamyba. Įmonės produktai šiuo metu yra orientuoti į tapetų pramonės ir plataus formato skaitmeninę spaudą, kurių pagrindas – gamtiniai (popierius, flizelinas) bei polimeriniai substratai. Atskiros dažų grupės skirtos spaudai ant techninės tekstilės, formuojančios specifinę paviršiaus išvaizdą ir dekoratyvinius efektus. Įmonėje yra įkurtos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) laboratorijos (analitinė, dizaino, produktų pritaikymo, bandomosios spaudos ir plastikų), kuriose yra nuolatos tobulinami gaminami ir kuriami nauji produktai, ko rezultate įmonė yra pajėgi ypatingai lanksčiai reaguoti į pirkėjų poreikių pokyčius ir dažnai atnaujinti siūlomų produktų asortimentą.

UAB „Veika“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės NR. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“. Priemonės tikslas – paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – DPT labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) gamybos procesuose.

UAB „Veika“ įgyvendinamo projekto tikslas – modernizuoti įmonės UAB “Veika” veiklą, įdiegiant Dimense gamybos technologiją.

Įmonė įsigijo linijinį rotacinį graviravimo įrenginį, pjaustymo bei pervyniojimo stakles. Su šia įranga gaminama inovatyvus produktas – Dimense tapetų pagrindas, kuris skirtas naudoti reklamoje ir skaitmeninėje spaudoje. Dimense™ technologija – tai unikali pažangi kompozitinė medžiaga, pagaminta iš poliolefininių junginių turinčių savyje putojančių komponentų, laminuotų su neaustinės medžiagos pluoštu ir padengta papildomu rašalus priimančiu sluoksniu.  Mechaninio arba cheminio įspaudimo būdu galima kontroliuoti medžiagos struktūrą išgaunant 3D efektą spaudoje.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo skirta 264.715,50 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 34 mėnesiai.

 

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.veika.lt