logo-2

UAB „Veika“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “Inovatyvios išteklius tausojančios spaudos technologijos vystymui skirti moksliniai tyrimai “Ecodeco” gamybinės linijos diegimas.

UAB „Veika“ veikla – vandeninių emulsijų ir spaustuvinių dažų bei rašalų gamyba. Įmonės produktai šiuo metu yra orientuoti į tapetų pramonės ir plataus formato skaitmeninę spaudą, kurių pagrindas – gamtiniai (popierius, flizelinas) bei polimeriniai substratai. Atskiros dažų grupės skirtos spaudai ant techninės tekstilės, formuojančios specifinę paviršiaus išvaizdą ir dekoratyvinius efektus. Įmonėje yra įkurtos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) laboratorijos (analitinė, dizaino, produktų pritaikymo, bandomosios spaudos ir plastikų), kuriose yra nuolatos tobulinami gaminami ir kuriami nauji produktai, ko rezultate įmonė yra pajėgi ypatingai lanksčiai reaguoti į pirkėjų poreikių pokyčius ir dažnai atnaujinti siūlomų produktų asortimentą.

UAB „Veika“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės NR. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“. Priemonės tikslas – paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – DPT labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) gamybos procesuose.

UAB „Veika“ įgyvendinamo projekto tikslas – modernizuoti įmonės UAB “Veika” veiklą, įdiegiant ekologiškų tapetų pagrindo “Ecodeco” gamybinių linijų sistemą.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 1 872 093 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 34 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.veika.lt