logo-2

UAB „Veika“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “Įmonės Veika naujų rinkų paieška ir esamų plėtra”.

 

UAB „Veika“ įsteigta 1991 metais. Įmonė yra viena didžiausių spaustuvinių dažų gamintojų Centrinės ir Rytų Europos regione, turinti 168 darbuotojus. Įmonėje yra įrengtos modernios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros laboratorijos, kuriose vykdomas naujų produktų kūrimas ir nuolatinis gaminamų produktų tobulinimas. Kvalifikuotų chemijos mokslo ir pramonės specialistų patirtis, žinios ir naujos idėjos bei moderni technika padeda per trumpiausią laiką sukurti, pagaminti ir pateikti į rinką sudėtingus, aukštos kokybės gaminius. Didžiausią savo pagamintos produkcijos dalį įmonė eksportuoja į Baltarusiją, Rusiją ir Ukrainą, likusią dalį į ES šalis. Įmonė siekia didinti savo eksportą įsitvirtindama ES šalių rinkoje. Įmonė atliko savo dabartinės padėties  ir pardavimo didinimo užsienyje galimybių analizę. Vienas efektyviausių būdų yra dalyvauti tarptautinėse parodose, kuriose yra puiki galimybė pristatyti įmonę ir jos produkciją bei užmegzti bendradarbiavimo santykius su potencialiais įmonės pirkėjais. Ši veikla paskatins ir paspartins įmonės produktyvumo didėjimą, plėtrą ir vystymąsi, stabilų įmonės pajamų augimą, Eksportuojančios įmonės pasižymi didesniu produktyvumu, spartesniu technologijų diegimu ir inovacine plėtra, o tarptautiniai ryšiai padeda puoselėti technologijas bei plėsti žinias. Platesnis partnerių ratas, naujos rinkos ir poreikis jose įsitvirtinti, padidina reikalavimus kuriamų produktų inovatyvumui ir kokybei. Projektas prisidės prie plėtros Lietuvoje chemijos pramonėje, todėl gerės gaminamų produktų Lietuvoje įvaizdis ir tuo pačiu prie Lietuvos prekybos balanso gerinimo. Naujų ryšių užmezgimas bei partnerystė ir bendradarbiavimas tiesiogiai įtakos ir patnerių apyvartos didėjimą.

 

UAB „Veika“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

 

UAB „Veika“ įgyvendinamo projekto tikslas – išplėsti esamas rinkas ir ieškoti naujų užsienio rinkų.

 

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 42.497,00 Eur investicijų suma.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 22 mėnesiai.