Siekdami maksimaliai patenkinti Klientų poreikius, nuolat:

  • mokomės patys ir tobuliname kasdienių operacijų procesus bei kuriame konkretaus kliento poreikius atitinkančius kokybės kontrolės metodus.
  • laboratorijoje sukurtų mėginių pavyzdžius pateikiame klientui ir, atsižvelgę į individualius jo pageidavimus, sukuriame būtent jam naudingiausią ir reikalingiausią produktą.
  • siūlome klientui ekologiškų tapetų pagrindus, siekiant suteikti Klientų produktams pridėtinę vertę ir taip prisidėdami prie sveikos ir saugios aplinkos kūrimo.

Įmonės kokybės vadybos sistemos politika atspindi pagrindinį UAB “Veika” siekį – būti lyderiaujančia, patikima įmone, kurios itin kvalifikuoti darbuotojai teiktų klientų poreikius ir lūkesčius ar maksimaliai tenkinančias paslaugas.

Aukštai mūsų paslaugų ir gaminių kokybei pasiekti būtina kokybiška vadyba, tad jos mokomės iš pačių sėkmingiausių pavyzdžių. Visi mūsų gaminiai dienos šviesą išvysta neišmetant į aplinką jokių kenksmingų medžiagų. Darbuotojai supažindinti su teisiniais ir normatyviniais reikalavimais bei įmonės prisiimtais įsipareigojimais ir įpareigoti jų laikytis darbe.

Visų galiojančių reikalavimų laikymąsi įmonė užtikrina reguliariai rengdama vidaus ir nepriklausomus išorės auditus. Jų rezultatus įmonė panaudoja ir ateityje toliau veiksmingai naudos vadybos vertinamosios analizės procese, priimdama svarbius, su savo veikla bei tolesne plėtra susijusius strateginius sprendimus.