Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02-0013

logo-2

 

 

 

 

 

 

2018 m. birželio 5 d. UAB “Veika” pasirašė finansavimo sutartį dėl ES paramos suteikimo įmonės gaminamos produkcijos sertifikavimui.

Projekto metu UAB “Veika” sertifikuos įmonės gaminamą produkciją, skaitmeninį spausdintuvą Dimensor S, CE sertifikatu.

Projekto dėka bus ne tik prisidedama prie įmonės konkurencingumo didinimo ir įsitvirtinimo didžiausią eksporto potencialą turinčioje tikslinėse ES šalių rinkose, bet ir bus išlaikomos esamos rinkos, bei stiprinamas Baltijos jūros regiono konkurencingumas, bei skatinamas šalies ūkio augimas.

Projekto biudžetas: 41.000 Eurų

ES parama: 20.500 Eurų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-04 iki 2018-07-30.

Projektas daliniai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.