logo-2

UAB „Veika“ veikla – vandeninių emulsijų ir spaustuvinių dažų bei rašalų gamyba. Įmonės produktai šiuo metu yra orientuoti į tapetų pramonės ir plataus formato skaitmeninę spaudą, kurių pagrindas – gamtiniai (popierius, flizelinas) bei polimeriniai substratai. Atskiros dažų grupės skirtos spaudai ant techninės tekstilės, formuojančios specifinę paviršiaus išvaizdą ir dekoratyvinius efektus. Įmonėje yra įkurtos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) laboratorijos (analitinė, dizaino, produktų pritaikymo, bandomosios spaudos ir plastikų), kuriose yra nuolatos tobulinami gaminami ir kuriami nauji produktai, ko rezultate įmonė yra pajėgi ypatingai lanksčiai reaguoti į pirkėjų poreikių pokyčius ir dažnai atnaujinti siūlomų produktų asortimentą.

 

UAB „Veika“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K  priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0090. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Veika“ įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti įmonės plėtrą ir inovacinį potencialą.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 1 220 999,93 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.