Picture 1

UAB „Veika“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “Skaitmeninės spaudos technologijos Dimense vystymas”.

 

UAB „Veika“ veikla – vandeninių emulsijų ir spaustuvinių dažų bei rašalų gamyba. Įmonės produktai šiuo metu yra orientuoti į tapetų pramonės ir plataus formato skaitmeninę spaudą, kurių pagrindas – gamtiniai (popierius, flizelinas) bei polimeriniai substratai. Atskiros dažų grupės skirtos spaudai ant techninės tekstilės, formuojančios specifinę paviršiaus išvaizdą ir dekoratyvinius efektus. Įmonėje yra įkurtos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) laboratorijos (analitinė, dizaino, produktų pritaikymo, bandomosios spaudos ir plastikų), kuriose yra nuolatos tobulinami gaminami ir kuriami nauji produktai, ko rezultate įmonė yra pajėgi ypatingai lanksčiai reaguoti į pirkėjų poreikių pokyčius ir dažnai atnaujinti siūlomų produktų asortimentą.

 

UAB „Veika“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K  priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0090. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

UAB „Veika“ įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti įmonės plėtrą ir inovacinį potencialą. Projekto metu buvo sukurti ir sėkmingai išbandyti skaitmeninės spaudos technologijai DIMENSE skirti rašalų, reaktyvių priedų, klijų, blizgių dalelių ir pagrindų prototipai bei analoginei spaudai skirti Ecodeco pagrindų prototipai su padidinta atsparumo degumui klase ir su antrinio panaudojimo žaliava.

 

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 220 999,93 Eur investicijų suma.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

 

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.veika.lt