Kuriame_Lietuvos_ateiti_logo

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Veika“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą įdiegti įmonės valdymą optimizuosiantį elektroninį sprendimą, kuris reikalingas siekiant padidinti darbo našumą, pagerinti gamybos efektyvumą ir produkcijos kokybę bei įmonės konkurencingumą vidaus ir tarptautinėse rinkose.

UAB „Veika“ įsteigta 1991 metais. Įmonė yra viena didžiausių spaustuvinių dažų gamintojų Centrinės ir Rytų Europos regione, turinti virš 120 darbuotojų. Įmonėje yra įrengtos modernios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros laboratorijos, kuriose vykdomas naujų produktų kūrimas ir nuolatinis gaminamų produktų tobulinimas. Įmonės augimo potencialas šiuo metu nėra pilnai išnaudojamas dėl nepakankamai efektyvaus verslo procesų valdymo: nors įmonė yra įsidiegusi ir naudoja AGNUM programinius gamybos ir apskaitos modulius, jie netenkina visų valdymo optimizavimo poreikių: nėra centralizuoto užsakymų registro, užsakymų peržiūros ir paieškos sistemos, užsakymų grafinio atvaizdavimo, užsakymų istorijos valdymo, produktų partijų priskyrimo užsakymų klasteriui, AGNUM sistemos gamybos modulis nesusietas su kliento užsakymais, nėra gamybos dokumentacijos redagavimo, atkrovimo informacijos valdymo sistemos.

UAB „Veika“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą: „UAB „Veika“ elektroninio verslo sprendimai“ pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, finansuojamą iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Projekto tikslas – įdiegti papildomą įmonės valdymą optimizuosiantį elektroninį sprendimą: užsakymų valdymo (įskaitant operacijų su užsakymo produktais gamybos ir atkrovimo fazėse) modulį, taip pat įsigyti papildomos kompiuterinės technikos, reikalingos 5 naujoms ir 4 esamoms darbo su sistema vietoms. Toks verslo procesų automatizavimas įmonei leis ženkliai padidinti darbo našumą, pagerinti gamybos efektyvumą ir produkcijos kokybę bei augins įmonės konkurencingumą vidaus ir tarptautinėse rinkose. Verslo valdymą optimizuosiančios sistemos diegimas lems žymiai sumažėjusius veiklos kaštus, per 3 m. po projekto įgyvendinimo pabaigos žymiai išaugusį darbo našumą, pagerėjusį gamybos efektyvumą ir produkcijos kokybę bei įmonės konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose.

Projektui įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų skirta 10.175 Eur investicijų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.veika.lt.