logo-2

UAB „Veika“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “Inovatyvios išteklius tausojančios spaudos technologijos vystymui skirti moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (trumpinys – ECODECO).

UAB „Veika“ veikla – vandeninių emulsijų ir spaustuvinių dažų bei rašalų gamyba. Įmonės produktai šiuo metu yra orientuoti į tapetų pramonės ir plataus formato skaitmeninę spaudą, kurių pagrindas – gamtiniai (popierius, flizelinas) bei polimeriniai substratai. Atskiros dažų grupės skirtos spaudai ant techninės tekstilės, formuojančios specifinę paviršiaus išvaizdą ir dekoratyvinius efektus. Įmonėje yra įkurtos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) laboratorijos (analitinė, dizaino, produktų pritaikymo, bandomosios spaudos ir plastikų), kuriose yra nuolatos tobulinami gaminami ir kuriami nauji produktai, ko rezultate įmonė yra pajėgi ypatingai lanksčiai reaguoti į pirkėjų poreikių pokyčius ir dažnai atnaujinti siūlomų produktų asortimentą.

UAB „Veika“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris S-J05-LVPA-K-01-0163. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Veika“ įgyvendinamo projekto tikslas – vystyti sukauptą įmonėje unikalų mokslinį ir technologinį know-how, siekiant pateikti rinkai inovatyvią išteklius tausojančią spaudos technologiją.

 Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 669 463,05 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.veika.lt