EU logo1
UAB „Veika” įsteigta 1991 metais. UAB „Veika” – chemijos produktų pramonės rinkos lyderė, sėkmingai gaminanti vandeninių emulsijų ir plastifikuoto polivinilchlorido (PVC) pagrindu sukurtus spaustuvinius dažus, rašalus, ekologiškus tapetų pagrindus „Ecodeco” ir kitus produktus analoginei bei skaitmeninei spaudai. Įmonėje taikoma kokybės politika atspindi pagrindinį įmonės siekį – būti lyderiaujančia, patikima įmone, kurioje aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai kurtų klientų poreikius ir lūkesčius atitinkančius produktus. Įmonė daug dėmesio ir investicijų skiria gaminių aplinkosauginiam aspektui užtvirtinti, todėl nuolat investuoja į inovatyvią technologinę įrangą, padedančią sukurti klimato kaitai palankesnius ekoinovatyvius produktus.

UAB „Veika” reaguodama į poreikį rinkoje ir turėdama siekį nuolat lyderiauti chemijos pramonės rinkoje, investuos į inovatyvią gamybinę įrangą ir gamins naujus produktus – ekologišką polimerą, kuris neturi savo sudėtyje PVC ir yra skirtas dangtelių ir kamštelių tarpinėms, naudojamoms sąlytyje su maistu. Gaminami produktai nekels pavojaus vartotojų sveikatai, bus draugiški aplinkai, lengvai perdirbami.

Projektas   įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 03.3.2-LVPA-K-837 Eco-inovacijos LT+” projekto numeris 03.3.2-LVPA-K-837-04-0035.

Projekto tikslas – įsidiegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 777.525,00 eurų investicijų suma.

Bendra projekto suma – 2.221.500,00 eurų

Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2023-08-31