logo-2

UAB „Veika“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai, pristatant įmones ir jų produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

UAB „Veika“ įsteigta 1991 metais. Įmonė yra viena didžiausių spaustuvinių dažų gamintojų Centrinės ir Rytų Europos regione, turinti virš 120 darbuotojų. Įmonėje yra įrengtos modernios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros laboratorijos, kuriose vykdomas naujų produktų kūrimas ir nuolatinis gaminamų produktų tobulinimas. Kvalifikuotų chemijos mokslo ir pramonės specialistų patirtis, naujos idėjos bei moderni technika padeda per trumpiausią laiką sukurti, pagaminti ir pateikti į rinką sudėtingus, aukštos kokybės gaminius. Didžiausią savo pagamintos produkcijos dalį įmonė šiuo metu eksportuoja į Baltarusiją, Rusiją ir Ukrainą, likusią dalį – į ES šalis. Projekto metu  įmonė sieks pristatyti savo veiklą ir gaminamus produktus potencialiems produkcijos pirkėjams. Poreikis įsitvirtinti naujose rinkose padidins reikalavimus kuriamų produktų inovatyvumui bei kokybei, o tai skatins eksporto didėjimą, užtikrinantį stabilų įmonės pajamų augimą.

UAB „Veika“ įgyvendina iš dalies Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą: „UAB ,,Veika‘‘ naujų rinkų paieška ir esamų plėtra“  pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) skirti kuo daugiau dėmesio naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Projekto tikslas – vykdyti naujų užsienio rinkų paiešką bei esamų rinkų plėtrą pristatant įmonę UAB ,,Veika‘‘ ir jos produkciją aštuoniose tarptautinėse parodose Vokietijoje ir Rusijoje. Dalyvavimas šiose parodose sudarys galimybes sukurti ir sustiprinti bendradarbiavimo santykius ir plėsti savo eksportuojamos produkcijos dalį užsienio rinkoms.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 43 655,00 Eur investicijų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesių.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete https://www.veika.lt/.